Members

EXECUTIVE COMMITEE
President:  Bal Purushottam Shakya
Vice President: Mr. Health Man Shakya
Secretary: Mr. Sudan Khush-General
Treasurer: Mr. Manju Ratna Shahi

MEMBERS
Mr. Ram Bahadur Lama
Mr. Sadan Tamrakar
Mr. Sudarshan Poudel
Mr. Raghu Giri
Mr. Amrit Dahal
Mr. Abhaya Kanta Chaudhary
Mr. Ananda Tuladhar

ADVISORS
Dr. Sitaram Joshi
Dr. Rabindra Nath Bhattarai
Mr. Bijaya Ratna Sthapit
Mr. Dhana Basnet


Recent Posts

Archives

Categories